carrousel items toevoegen als attachment plaatjes zijn 610 × 265 pixels volgorde bepalen door ze aan de streepjes op te pakken en verlepen